Dofinansowanie

Spółka STM INV sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-30-104/13-00

Projekt pt.: „Implementacja systemu B2B dla automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy firmą STM INV Sp. z o.o. a jej partnerami”, Okres realizacji projektu: 01.11.2013 – 31.07.2014.

Adres:

ul. Grochowe Łąki 7A/1
61-752 Poznań

biuro@aforta.pl

Projekt zakłada zaprojektowanie oraz wdrożenie nowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Beneficjenta i współpracujących przedsiębiorstw systemu informatycznego opartego o narzędzia do integrowania systemów i automatyzacji zarządzania procesami biznesowymi. Stworzony model integracji będzie mieć charakter platformy B2B z panelami odpowiadającymi poszczególnym obszarom współpracy przedsiębiorstw: relacje z partnerami. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu inwestycji.

Projektowany system B2B będzie specyficznym systemem relacji pomiędzy przedsiębiorstwami, opartym na zamodelowaniu i wdrożeniu platformy informatycznej służącej integracji najważniejszych procesów biznesowych.

Realizacja projektu obejmie 3 trzymiesięczne etapy. Rozpoczęcie projektu zaplanowano na dzień 1 listopada 2013 r. , zakończenie  31 lipca 2014 r.

Wymagane prace po stronie partnerów można określić następująco: szczegółowa analiza wersji oprogramowania używanego przez partnera, określenie zakresu brakujących funkcjonalności, przygotowanie danych do przekazania do platformy wymiany, testy platformy oraz eksportu danych danych do partnerów zewnętrznych.

Wartość dofinansowania: 546 700,00 zł